Valovits Nóra

Valovits Nóra
Valovits Nóra

Valovits Nórának hívnak, 45 éves vagyok Budapesten élek. Végzettségemet tekintve Vállalkozás Ügyviteli Ügyintéző szakon végeztem, aminek sokrétűsége nagy segítség a szakszervezeti munkában.

Már gyerekkoromat is áthatotta a szakszervezetiség, hiszen édesanyám szakszervezeti főbizalmi volt az IMI (Ipari Műszergyár Iklad) turai telephelyén. Bár akkor az életkoromból adódóan még nem értettem pontosan, de éreztem, hogy a szakszervezethez tartozás, és a szakszervezeti munka fontos.

Fiatal felnőttként egy multinacionális vállalatnál kezdtem dolgozni, ahol működött, és jól működött a szakszervezet, (Lear Munkavállalók Szakszervezete) de alig 19 évesen, hagytam, hogy befolyásoljon a ”potyautasok” (nem szakszervezeti tagok) véleménye, és rendkívül kritikus voltam a szakszervezettel kapcsolatban, aminek akkor még tagja sem voltam. De rájöttem, hogy ha meg akarom ismerni és meg akarom érteni a működésüket, a tevékenységüket, az eszmeiségüket, ha újító, előremutató ötleteimmel, gondolataimmal, vagy éppen az aggályaimmal, kritikus gondolkodásommal segíteni akarom a munkájukat, akkor közéjük kell tartoznom. Így lettem szakszervezeti tag.

Mindig aktív tag voltam, folyamatosan érdeklődtem a bizalmi küldöttektől a szakszervezet tevékenységeiről, eredményeiről, működéséről, felépítéséről, engem  minden érdekelt. Szívesen informáltam, és ami nagyon fontos, hogy hitelesen informáltam a környezetemben dolgozókat az általam megszerzett információkról, valamint szívesen magamra vállaltam, hogy a felmerülő problémájukat továbbítom az elnökség felé. Ennek az aktivitásnak köszönhetően a soron következő tisztújító választáson már mint bizalmi küldött mérettem meg magam, ami egy új szint, hiszen a bizalmi küldötteknek nagyobb rálátásuk van a munkafolyamatokra, részt vesznek a döntéshozatalban. Ez szakmailag már egy felelősségteljesebb pozíció. 

Azt gondolom, hogy ezt a feladatot lehet jól végezni és lehet nagyon jól végezni is, de ehhez az kell, hogy a tudásvágy ne szűnjön meg. Minden képzésen részt vettem ami elérhető volt a bizalmi küldöttek részére, azt sem bántam, ha az ország másik végébe kellett ehhez utazni, mert minden ilyen alkalom lehetőség volt az ismereteim, a tudásom bővítésére, és más szakszervezeti tisztégviselőkkel való megismerkedésre. Nagyon büszkévé tett, hogy annak a szakszervezetnek aminek a bizalmi küldöttje voltam, nagy hangsúlyt fektetett a képzésekbe mert a jól képzett tisztségviselő értéket képvisel, és nagyon jó volt azt látni, hogy vannak még olyan szakszervezetek ahol ez szintén fontos. 

Öt évig folyamatosan képeztem magam a szakszervezet által biztosított képzéseken, valamint autodidakta módon is, mert tudtam, hogy magasabb szintre akarok lépni. Így a következő mandátumot már mint elnökségi tag töltöttem, ezzel együtt pedig fő állású szakszervezeti elnökségi tag, valamint az elnök személyi asszisztense lettem, ami hatalmas megtiszteltetés, hatalmas felelősség és egyúttal egy rendkívüli lehetőség volt számomra, hogy a már megszerzett tudásomat, kapcsolataimat tovább bővítsem, és hogy nőként megálljam a helyem egy többségében férfiak által vezetett rendszerben. 

Munkám, és a képzések során kapcsolatba kerülhettem lokálisan, valamint országosan működő szakszervezetekkel is (amelynek egyikében jelenleg is vezető tisztséget töltök be), és mindig is éreztem, hogy az edukáció, az új ismeretek elsajátítása mennyire fontos a szakszervezetek számára. Minden szakszervezet számára.

Nagyon fontos, hogy a tagok, a küldöttek  tisztában legyenek a  szakszervezetek történelmével, vagy a munka törvénykönyvét megfelelő módon tudják értelmezni, vagy említhetném, hogy szintén fontos a gazdasági helyzet ismerete, de ennél ma már lényegesen több kell. Ez már nem elég, már nem működnek a régi sémák: a fiatal munkavállalókat nagyon kevés szakszervezet képes megszólítani, de arra is van példa, hogy működő szakszervezetből a tagok kilépnek mert nem képesek megújulni, új perspektívát kínálni a tagjaiknak vagy önmaguknak. 

Tanulni sosem késő. Új készségek, gondolkodásmód, szemléletmód elsajátítására pedig égetően nagy szükségük van a szakszervezeteknek akár tagi, küldötti vagy vezetői szinten. 

Mi ebben hiszünk!

Valovits Nóra

Fel