Kollektív Szerződés

Kollektív Szerződés

Egy korábbi cikkünkben már írtunk róla, hogy fontos, hogy egy szakszervezet tagságának száma elérje a Kollektív Szerződés kötéshez szükséges létszámot, tehát reprezentatívvá váljon. Most nézzük meg, hogy mi is az a kollektív szerződés és miért van rá szükség.

A Kollektív Szerződés fogalma

A kollektív szerződés a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseleti szervezet(ek) között létrejött megállapodás, amely a munkaviszony tartalmának lényeges jogi kérdéseit, valamint a felek egymás közötti kapcsolatrendszerének elemeit szabályozza.

Tehát a Kollektív Szerződés (rövidítve KSz.) a munkáltató és a szakszervezetek között megkötött olyan tartalmú szerződés, ami eltérést biztosít a Munkatörvénykönyvétől (rövidítve Mt.) a munkavállaló javára, valamint rögzít minden olyan elemet, amely a munkavégzés egyéb feltételeit a szociális és jóléti háló kiépítését, egyszóval a munkabékét szabályozza.

Nem minden Mt.-ben rögzített rendelkezéstől lehet eltérni, de amitől igen, attól szinte kizárólag csak kollektív szerződés keretein belül. 

A kollektív szerződés egyfajta garancia arra, hogy a munkabéke fennmaradjon, hiszen a KSz. lehetőséget nyújt arra, hogy szabályozzanak minden olyan kérdést, amely vitás lehet. 

A kollektív szerződés rendelkezései kötelezőek a szerződést kötő felekre, valamint a hatálya alá tartozó munkavállalókra, függetlenül attól, hogy tagjai-e a szakszervezetnek.

Két fő részt különíthetünk el a kollektív szerződésben

 • Kötelmi rész, vagy általános rész: A felek egymás közötti kapcsolatrendszerét szabályozza.
 • Normatív rész vagy függelék: A munkaviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket határozza meg.

 A kollektív szerződés célja:

 • A munkavállalók jogainak és érdekeinek védelme
 • A munkafeltételek javítása
 • A munkahelyi béke megteremtése

A kollektív szerződés hatálya:

Személyi hatály: A kollektív szerződés hatálya kiterjed a munkáltatóval munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, függetlenül attól, hogy tagjai-e a szakszervezetnek. Tehát ha van KSz. akkor az mindenkire érvényes.

Szervezeti hatály: A kollektív szerződés hatálya kiterjed a szerződést kötő munkáltatóra, valamint a munkáltatói érdekképviseleti szervezet tagjaira.

Időbeli hatály: A kollektív szerződés határozott vagy határozatlan időre szólhat.

Mit szabályozhat a Kollektív Szerződés?

A munkaviszonyra vonatkozó jogok és kötelezettségek a normatív rész, vagy függelékben szabályozható pontok a teljesség igénye nélkül.

 • Munkába lépés és munkavégzés
 • Munkaidő
 • Pihenőidő és szabadság
 • Bér és bérpótlékok
 • Munkavédelem
 • Szociális juttatások
 • Munkaviszony megszűnése

A felek egymás közötti kapcsolatrendszerének elemei, azaz a kötelmi, vagy általános rész által szabályozott pontok szintén a teljesség igénye nélkül:

 • Tájékoztatási és konzultációs jog
 • Közös döntéshozatal
 • Sztrájkjog
 • Munkabeszüntetés

Fontos megjegyezni, hogy vannak pontok, amiket a kollektív szerződés nem szabályozhat:

 • A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok által tiltott vagy korlátozott rendelkezéseket. Pl. A kollektív szerződés nem kötheti ki, hogy a munkavállaló heti 60 óránál többet dolgozzon, vagy, hogy a munkavállalónak nem jár szabadság vagy éppen a munkavállaló nem kap munkabért.
 • A munkavállalók alapvető jogait sértő rendelkezéseket. Ilyen a méltósághoz való jog, a tisztességes munkafeltételekhez való jog, a munkabérhez való jog, a pihenőidőhöz és szabadsághoz való jog, a munkavédelemhez való jog.
 • Azokat sem szabályozhatja a Ksz., amik diszkriminációt teremtenek a munkavállalókkal szemben.
 • Ellentétesek a közérdekkel.

A kollektív szerződésben foglalt rendelkezések nem lehetnek kevésbé kedvezőek a munkavállalók számára, mint a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok, tehát egyszerűen megfogalmazva: a Kollektív Szerződés a Munkatörvénykönyvétől a munkavállalók javára térhet el.

Ezért is fontos a szakszervezetek számára, hogy az általános munkajogi paragrafusok szabályrendszerén túl legyen még egy közös – kollektív – különszerződés a munkáltató és a munkavállalól között, ami kifejezetten a munkavállalók felé tesz gesztusokat.

Miért jó egy munkáltató számára a Kollektív Szerződés?

Az könnyen átlátható, hogy a munkavállalók számára előnyös a Kollektív Szerződés, hiszen pozitívumokat könyvelhetnek el maguknak a Munkatörvénykönyvében foglaltakhoz képest. 

De a munkáltatók számára is előnyös az, ha szakszervezet van jelen a cégnél, és az is, ha Kollektív Szerződés kötésére is alkalmas, reprezentatív a szakszervezet. Miért is? 

 1. A Kollektív Szerződés egy erős jelzés a munkavállalók felé, miszerint megbecsültségnek örvendenek az adott munkahelyen. A munkáltatónak például az állásinterjún nem kell bizonygatnia, hogy “Nálunk megbecsültséget kapsz kedves potenciális jelölt.”, mert a puszta tény, miszerint van Kollektív Szerződés, ezt bizonyítja.
 2. A KSz. csökkenti a fluktuációt, hiszen aki munkavállalóként megtapasztalja, hogy milyen ereje van egy munkahelyen egy Kollektív Szerződésnek, az nagyon meggondolja, hogy például pár tízezer forint többletért elmenjen olyan helyre dolgozni, ahol esetleg még esélyes, hogy a Munkatörvénykönyvet is lazán értelmezik. A KSz. munkaerő megtartó.
 3. A KSz. nagyon gyorsan képes elsimítani az esetleges munkajogi vitákat is. Ha felmerül egy aggály egy munkavállaló részéről, akkor a szakszervezetissel karöltve megnézik, hogy mi szerepel a KSz.-ben, és jó eséllyel máris pontot lehet tenni az ügyre. Ez erőforrásokat szabadít fel a HR és a Pénzügyi osztályokon is. (Nem mellékes tény, hogy ha valóban eltérés van a szabályokhoz képest, akkor a munkavállaló nem egyedül lép fel, hanem a szakszervezet támogatásával, akár a szakszervezet képviselőjének személyes közreműködésével.)
 4. A Kollektív Szerződés segíti a felek közti kommunikációt, hiszen írásos formában tartalmazza a felek kívánalmait, elvárásait. Nincs napi vita, mindig lehet a betűhöz igazodni. A mai világban, mikor az elégedetlen munkavállalók pillanatok alatt képesek kiposztolni a problémáikat nyilvánosan, a cég reputációjának menedzselésében is alappillér a Kollektív Szerződés.
 5. A közepesen hosszú távú tervezés eszköze is a Kollektív Szerződés a cég számára. A Kollektív Szerződések felülvizsgálata nem naponta történik, hanem legfeljebb évente, így a cégnek nem kell azzal számolnia, hogy hirtelen jött ötletektől vezérelve a munkavállalók minden héten kitalálnak valami új követelést, amikkel foglalkozni kell. Minél átfogóbb egy Kollektív Szerződés, annál nagyobb kiszámíthatóságot biztosít minden fél számára. Ennek előnyét egy felkészült cég természetesen pénzben is ki tudja fejezni magának.

A Kollektív Szerződés erősíti a bizalmat a munkavállalók és a munkáltatók között, nem mellesleg a szakszervezetek sikerességének mércéje is.

Éppen ezért mindenki számára fontos, hasznos és előremutató, hogy legyenek Kollektív Szerződések.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Fel